فرم تماس با ما

آدرس ما:

 کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای شمالی، خیابان حکمت ششم شرقی

کدپستی: 3431974934

تلفن: 32222523-028

فکس: 32238236-028

ایمیل: info[at]iranzak.com

http://instagram.com/iranzak

آدرس:

شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای شمالی، حکمت ششم شرقی، کدپستی: 3431974934


028-32222523


028-32238236


info[at]iranzak.com